Grad Ploče je u ožujku počeo s izradom projektno tehničke dokumentacije za izgradnju sunčanih elektrana na krovovima objekata u gradskome vlasništvu. 

U cilju ostvarivanja ušteda u potrošnji električne energije, objavio je nedavno gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević na svojoj službenoj Facebook stranici, dali smo izraditi idejne i glavne projekte fotonaponskih elektrana na zgradama javne namjene vođeni idejom da je izuzetno važno optimirati rashodovnu stranu gradskog proračuna i svih trgovačkih društava/javnih ustanova koje upravljaju navedenom infrastrukturom. 

Izrađivač dokumentacije je od Grada Ploča zaprimio potrebne ulazne parametre (tlocrte krovnih ploha objekata, potrošnju električne energije u 2019., uključujući mrežarinu) kako bi se izradio okvirni izračun i procjena instalirane snage sunčane elektrane. 


Burzovne cijene električne energije 

Objekti za koje će se izraditi dokumentacija su Dom sportova Ploča te zgrade Gradske uprave, gradske tržnice, Autobusnog kolodvora, Dječjeg vrtića u Pločama, novog dječjeg vrtića u Staševici (koji se gradi), Doma kulture u Pločama i Doma kulture u Peračkom Blatu. 

"Predviđeno razdoblje povrata investicije s obzirom na povećanje burzovnih cijena električne energije i istovremeno smanjenje opreme za fotonaponske elektrane je sedam godina, ovisno o lokaciji, a razdoblje moguće eksploatacije elektrana, za koje vrijeme ćemo i dalje konzumirati uštede, minimalno 20 godina. Apsolutni nam je prioritet pokušati iznaći modele sufinanciranja izgradnje fotonaponskih elektrana i tako značajno skratiti predviđeno razdoblje povrata investicije na manje od pet godina", napisao je Krstičević u svojoj objavi na društvenoj mreži Facebook.