Na varaždinskim sportskim dvoranama u Graberju te na Srednjoškolcu bit će postavljene sunčane elektrane. Za ta dva varaždinska projekta Regionalna Energetska Agencija (REA) Sjever uspjela je osigurati bespovratno financiranje iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2020. 

Za Grad Varaždin je u projektu osigurano 72.000 eura, od čega za elektrane nešto više od 61.000 eura. Sufinanciranje projekta iznosi 85 posto, objavljeno je na stranicama Grada Varaždina. Prema očekivanjima, sunčane elektrane će biti postavljene u prvoj polovini sljedeće godine. 

Na Sportsku dvoranu Varaždin u Graberju bit će postavljena sunčana elektrana snage 50 kW, a na Srednjoškolac ona snage 20 kW. Postavljanjem elektrana uvelike će se smanjiti troškovi električne energije u oba objekta. 

Za projekte povećanja kapaciteta Sunčeve i geotermalne energije u sklopu programa 'Energija i klimatske promjene', Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a (MRRFEU) ovaj tjedan ukupno je uručilo 35 ugovora za dodjelu bespovratnih približno 186 milijuna kuna (24,7 milijuna eura).

power and energy masters