Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u suradnji s Obnovljivim izvorima energije Hrvatske (OIEH) financira izradu dvije studije koje će postati temelj ulaganja u projekte obnovljivih izvora i njihovu integraciju u elektroenergetski sustav. Time će pružiti značajnu potporu ostvarivanju ciljeva utvrđenih Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, javlja udruženje OIEH

Ono što Hrvatskoj treba, a do sada nije imala, bit će napravljeno kroz studije Analiza ključnih prepreka i prijedlog za poboljšanje integracije varijabilnih obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, koju će zajednički raditi Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) i Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), te Vodič za razvoj i implementaciju projekata obnovljivih izvora energije u RH koji izrađuje tvrtka EnergoVizija s dodatnim timom stručnjaka za obnovljive izvore iz privatnog sektora.

 

Suvremene prakse 

Analiza ključnih prepreka i prijedlog za poboljšanje integracije varijabilnih obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj donijet će pregled trenutnog stanja prijenosnog i distribucijskog sustava električne energije u nas te predložiti mjere koje bi mogle olakšati integraciju varijabilnih obnovljivih izvora u sustav. 

Mjere će se temeljiti na analizi postojećih procesa priključenja koja provode Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) i HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) te će biti u skladu sa suvremenim praksama drugih zemalja EU-a, uz prilagodbu stanju u Hrvatskoj. 

"Uvijek smo spremni činiti promjene, ne samo lokalno, nego i u svojem okruženju. U ovom slučaju riječ je o studiji koja se bavi problematikom tranzicije elektroenergetskog sustava i s time povezanim izazovima prihvata velikoga broja novih proizvodnih postrojenja. Naši istraživači nalaze se među najutjecajnijim svjetskim znanstvenicima u području elektroenergetike, čemu dodatno idu u prilog brojni kompetitivni projekti koje FER provodi iz tog područja. Sinergijski učinak, koji u ovom slučaju postižemo u partnerstvu s EIHP-om, posebice nas veseli", ističe dekan FER-a Gordan Gledec.


Praktičan vodič 

EIHP se dugo i intenzivno bavi problematikom integracije obnovljivih izvora u elektroenergetski sustav, još od 1998. kad je Vlada pokrenula, a EIHP vodio izradu nacionalnih energetskih programa korištenja obnovljivih izvora u nas.

"Inicijativa koju je pokrenuo OIEH, a prepoznao EBRD, odličan je primjer zajedničkog pristupa pronalaženju rješenja u kojem će investitori, operatori, konzultanti i akademska zajednica raditi na zajedničkom prijedlogu poboljšanja integracije obnovljivih izvora u Hrvatskoj. Uvjereni smo da će takav sinergijski pristup uključenjem svih dionika ovog procesa pridonijeti bržoj i učinkovitijoj provedbi Energetske strategije koja nam je jasno zacrtala put u energetski obnovljivu budućnost", kaže ravnatelj EIHP-a Dražen Jakšić

Vodič za razvoj i implementaciju projekata OIE u Republici Hrvatskoj pak odgovorit će na sva pitanja što ih postavljaju oni koji žele ulagati u obnovljive izvore i bit će praktičan vodič kroz korake koje je potrebno proći u područjima zakonodavstva, zaštite okoliša, dobivanja dozvola, financiranja, premijskog sustava poticanja, načina rada tržišta električne energije. Uz to, predložit će i mjere kojima bi se ubrzao i olakšao razvoj projekata obnovljivih izvora u Hrvatskoj. Izvođač studije je EnergoVizija koja je za ovaj projekt angažirala i dodatne stručnjake za obnovljive izvore iz privatnog sektora. 

"Svi oni već godinama prolaze kroz sve faze razvoja i realizacije projekata obnovljivih izvora i dobro znaju sve korake koje je potrebno proći, kao i prepreke koje im otežavaju put. Svatko iz svog područja profesionalnog djelovanja ima dragocjeno znanje i iskustvo nužno za izradu ovakvog vodiča", ističe Kamilo Vrana iz EnergoVizije.

 

Novi mehanizam potpore 

Victoria Zinchuk, direktorica EBRD-a za Hrvatsku, podršku ulaganja u obnovljive izvore u nas ocjenjuje prioritetom koji je u skladu s dokumentom EBRD-a Pristup tranziciji prema zelenom gospodarstvu 2021.-25

"Vjerujemo da imamo značajan potencijal glede financiranja projekata koji će se provoditi u okviru novog hrvatskog mehanizma potpore obnovljivim izvorima. Klijenti EBRD-a koristit će se našim iskustvom i znanjem o strukturiranju financiranja projekata u okviru sličnih shema potpore u drugim zemljama. Uz financiranje, posvećeni smo i pružanju tehničke pomoći Vladi i sektoru u cjelini. Savjetodavni projekti koje smo pokrenuli s OIEH-om imaju velik značaj za Hrvatski sektor obnovljivih izvora, a upravo to što možemo podržati ovakve projekte nas jasno razlikuje od ostalih financijskih institucija", napomenula je. 

"Sektor obnovljivih izvora u Hrvatskoj prolazi kroz stalni proces promjena, prilagodbi i unaprjeđenja, a razvoj tehnologije, znanja, iskustava i ciljeva dekarbonizacije potiče na promjene sve dionike energetskog sektora. Sve veći interes za ulaganje u obnovljive izvore postavlja nove izazove i ključno je da im pristupamo zajednički. To nam je bio cilj i kod okupljanja stručnjaka za izradu studija Analiza ključnih prepreka i prijedlog za poboljšanje integracije varijabilnih obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i Vodič za razvoj i implementaciju projekata OIE u Republici Hrvatskoj. Nikad do sada u Hrvatskoj ovakve studije nisu objavljene“, naglašava direktorica OIEH-a Maja Pokrovac.