Na dan 7. kolovoza u sustavu poticaja u Hrvatskoj bilo je 1.207 elektrana na obnovljive izvore energije, a ukupna instalirana snaga tih postrojenja iznosi 430,88 MW, javlja Croenergo. U odnosu na kraj siječnja ove godine riječ je o povećanju za 137 elektrana ukupne instalirane snage 18,286 MW. Od tog broja riječ je o 130 fotonaponskih elektrana, jednoj hidroelektrani, tri elektrane na biomasu i tri elektrane na bioplin. U narednom periodu predviđa se puštanje u pogon još 138 postrojenja ukupne planirane snage 502,615 MW, sudeći po sklopljenim ugovorima o otkupu električne energije iz OIE, a koja još uvijek nisu puštena u pogon. Više o tome pročitajte OVDJE