Ove nedjelje Švicarci će izaći na referendum i odlučivati o vladinom planu da napusti razvoj nuklearne energetike u korist obnovljivih izvora energije, a fokus kampanje je trošak te promjene. Vlada desnog centra planira obustaviti gradnju novih nuklearki a postojećih pet, kao i najstariji reaktor Beznau 1, trebalo bi zatvoriti na kraju njihovog tehnički sigurnog rada. Prošle godine Švicarci su na referendumu odbacili prijedlog o ubrzanju odustajanja te zemlje od nuklearne energije, što je bio prijedlog Zelene stranke, jer je većina kantona glasala protiv tog plana.
Švicarska pretendira povećati instalaciju fotonapona, vjetra, biomase, hidroenergiju i geotermiju, ali potrošači bi to trebali platiti 439 milijuna eura godišnje. Gotovo istovjetna suma izdvojit će se iz postojećeg poreza na fosilna goriva kako bi se za 43% smanjila potrošnja energije u zgradama do 2035. u odnosu na razinu iz 2000. godine. Trenutno, obnovljivci čine manje od 5% u proizvodnji energije, u usporedbi sa 60% energije proizvedene u hidroelektranama i 35% u nuklearkama. Novi zakon pretpostavlja povećati proizvodnju iz OIE s postojećih 2.831 GWg godišnje na najmanje 11.400 GWh do 2035. Kampanja protiv fokusirana je na ekstra troškove i na sigurnost opskrbe, objavio je EMP.