HROTE je objavio da je 29. kolovoza postalo je pravomoćno rješenje HERA-e o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača za postrojenje Fotonaponska elektrana RITEH 1, riječkog Tehničkog fakulteta, čime je dosegnuta brojka od tisuću povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja obnovljivih izvora energije i kogeneracije u Republici Hrvatskoj. Instalirana snaga svih povlaštenih proizvođača na dan 1. rujna 2014. ukupno iznosi 365,5 MW, od čega najveći udio u instaliranoj snazi čini 15 vjetroelektrana instalirane snage 297,3 MW. Pojedinačno, najviše su zastupljene sunčane elektrane, njih 958, ukupne snage 30,1 MW. Također, sustav poticanja proizvodnje električne energije uključuje i pet hidroelektrana snage 1,5 MW, četiri elektrane na biomasu snage 7,7 MW, jedanaest elektrana na bioplin snage 11,1 MW, jedna elektrana na deponijski plin snage 2 MW, jedna elektrana na plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda 2,5 MW te pet visokoučinkovitih kogeneracija snage 13,3 MW. Ukupna vrijednost svih projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije realiziranih u razdoblju 2007.-2014. procjenjuje se na oko 4,4 milijarde kuna.