Trumpova administracija donijela je neke konkretne mjere koje se odnose na drvnu industriju. Primjerice, zaustavila je donošenje regulative o formaldehidima sljedećih 60 dana. Ovo će se pravilo značajno odraziti na proizvođače drvnih ploča. S druge strane, očekuju se mjere u energetici, budući da je suspaljivanje peleta u visini 10% u ugljenom loženim termoelektranama u Europi uobičajena praksa. Trumpova administracija razmatra takve mogućnosti za SAD, što bi moglo spasiti desetke tisuća poslova u rudarstvu te kreirati tisuće novih radnih mjesta u proizvodnji peleta. Prema procjenama Williama Straussa, američkog stručnjaka za biogoriva, jedna elektrana na pelet kapaciteta 500.000 tona po godini može osigurati 800 radnih mjesta u šumarstvu. Proizvodnja ugljena u SAD-u u 2016. je godini bila manja za 17% u odnosu na prethodnu godinu, što je najniža razina od 1978. U Europi se suspaljivanje subvencionira, a Vlada SAD-a treba pronaći odgovarajuće modele i za najveće svjetsko gospodarstvo.