U Europi je tokom cijele prošle godine na mrežu spojeno 239 novih priobalnih vjetroagregata u devet različitih vjetroelektrana što znači da je investirano od oko 3,4 milijarde eura do 4,6 milijardi eura. Ukupno je instalirano 1.166 MW vjetroelektrana, što je 33% više nego 2011. godine. Prošle godine je pak instalirano 369 vjetroagregata, što je projsek od 3,9 MW dnevno, a od te brojke njih 76 još nije spojeno na elektroenergetsku mrežu. Radovi su u tijeku na pet projekata, a temelji se instaliraju na još devet novih projekata. Siemens je vodeći isporučitelj vjetraogregata, Bladt je vodeći u isporuci podstruktura, Nexans i JDR su vodeći u segmentu kablova unutar vjetroelektrane, Prysmian je vodeći u segemtnu vanjskih kablova, a vodeći developer je DONG Energy
Ukupno u Europi sada na mreži ima 4.955 MW priobalnih vjetroelektrana odnosno 1.662 vjetroagregata u 55 vjetroelektrana u 10 država. U iduće dvije godine očekuje se instalacija još oko 3,3 GW priobalnih vjetroagregata i to oko 1.400 MW ove godine i oko 1.900 MW iduće godine. Prosječna veličina vjetroelektrana prošle godine je bila 271 MW, a vjetroagregata 4 MW. Prosječna udaljenost od obale je bila 29 kilometara, a dubina je bila 22 metra, te je tokom prošle godine došlo do pojave nove generacije brodova za instalacije koji mogu ići u dublje vode do 75 metara i koji mogu raditi u lošijim vremenskim uvjetima kao što su viši valovi. Također je najavljeno 39 novih modela priobalnih vjetroagregata od strane 31 različite tvrtke, a tri četvrtine najavljenih modela imaju snagu od 5 MW i više. 73% je instalirano u Velikoj Britaniji (854 MW), Belgija je bila druga sa 185 MW odnosno 16%, u Njemačkoj je instalirano 80 MW odnosno 7%, a u Danskoj 46,8 MW odnosno 4%. 80% vjetroagregata je instalirano u Sjevernom moru, 16% u Atlantskom oceanu, te 4% u Baltičkom moru. Siemens je vodeći proizvođač, te drži 74% tržišta odnosno 860 MW, a jedine dvije druge tvrtke koje su instalirale vjetroagregate su Repower sa 225 MW, odnosno 19% i BARD sa 80 MW odnosno 7% udjela (tu su uključeni i vjetroagregati koji još nisu spojeni na mrežu), pišu Vjetroelektrane.