Azerbajdžan i saudijska vodoprivredno-energetska tvrtka ACWA potpisali su ugovor u vrijednosti 300 mil. dolara za gradnju vjetroelektrane na području pokrajina Absheron i Khizi. Elektrana će imati snagu 240 MW, a ACWA je za nju sklopila i ugovor o kupnji električne energije i priključivanju na elektroenergetsku mrežu kojom upravlja azrebajdžanska energetska tvrtka Azerenerji.

To je ujedno prvo strano ulaganje u neovisne vjetroenergetske projekte u Azerbajdžanu, a pomoći će u državnom planu za ostvarivanje udjela obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije od 30% do 2030. godine. Kada bude dovršena, nova vjetroelektrana omogućit će opskrbu električnom energijom za 300 000 azerbajdžanskih kućanstava i smanjiti ekvivalentne emisije za 400 000 t godišnje. Istodobno, elektrana će proizvoditi 1 mlrd. kW h električne energije godišnje, što je jednako izgaranju 220 mil. m3 prirodnog plina, objavio je poznati energetski portal 'Power Engineering International'.