Računi za električnu energiju u Njemačkoj će 2013. godine porasti zbog rasta troškova širenja primjene obnovljivih izvora. Naknada za 'zelenu energiju' porast će za 47%, sa sadašnjih 0,036 na 0,0527 EUR/(kW h). Prema njemačkom Zakonu o obnovljivim izvorima energije, proizvođači energije iz obnovljivih izvora uživaju državne poticaje tijekom 20 godina. To je dio nastojanja Savezne vlade da poveća udjel obnovljivih izvora energije sa sadašnjih 25% na 40% u idućem desetljeću. Takva strategija ima sve više kritičara u javnosti zbog rasta cijene energije, budući da se poticaji financiraju iz naknada za 'zelenu energiju' koju redovnim računima plaćaju svi potrošači. Procjenjuje se da će rast tih naknada povećati račune tročlane obitelji za 60 eura godišnje, javlja britanski portal 'Silobreaker'.