Kako je izvijestio američki portal 'Renewable Energy World.com', u pogon je puštena VE Meikle snage 674 MW. Elektrana se nalazi na području kanadske pokrajine Britanska Kolumbija i izgradila ju je tvrtka Pattern Development. Njezinim puštanjem u pogon snaga britanskokolumbijskih vjetroelektrana povećana je za više od 1/3 i njome će se osigurati opskrba električnom energijom za 54 000 kanadskih kućanstava. Elektrana se nalazi 33 km od grada Tumbler Ridgea, u sjeveroistočnom dijelu pokrajine, a za isporuku električne energije ima sklopljen ugovor na 25 godina s elektroenergetskom tvrtkom BC Hydro. Koristi od tog projekta za Pokrajinu Britanska Kolumbija su očekivani prihodi od poreza na vlasništvo na razini 70 mil. dolara, prihodi od iznajmljivanja krunskog (tj. javnog) zemljišta i naknade lokalnoj zajednici u sljedećih 25 godina. Unatoč tome, teško je da će se u bliskoj budućnosti u Britanskoj Kolumbiji graditi nove vjetroelektrane. Naime, zbog projekta hidroelektrane na tzv. lokaciji C na rijeci Peace, BC Hydro neće imati potreba za novim količinama električne energije, barem do 2030. godine. U skladu s time, teško je da će se nove vjetroelektrane graditi uz pokrajinske poticaje niti da će imati mogućnost sklapanja dugoročnih ugovora o otkupu električne energije. Inače, oko 6% kanadskih potreba za električnom energijom sada potječe iz vjetroelektrana, a sada, nakon puštanja nove vjetroelektrane u pogon, iz njih se pokriva i oko 3% britanskokolumbijskih potreba.