Krajem veljače u probni je rad puštena fotonaponska elektrana instalirana na krovu traforadionice Elektroslavonije na Zelenome polju u Osijeku. Kao i prva HEP-ova fotonaponska elektrana u Osijeku, smještena na krovu upravne zgrade Elektroslavonije, i ova elektrana ima priključnu snagu od 30 kW. Sastoji se od 120 komada FN panela pojedinačne snage 250 W. Očekivana godišnja proizvodnja iznosi 35.000 kWh. Obje su osječke elektrane dio projekta izgradnje fotonaponskih elektrana na zgradama u vlasništvu HEP-a na ukupno devet lokacija, kojeg izvodi HEP ESCO. Na temelju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, proizvedena električna energija iz fotonaponskih elektrana prodavat će se HROTE-u po povlaštenoj cijeni. Ukupni proizvodni potencijal fotonaponskih elektrana na svih devet lokacija, ukupne snage 207 kW, iznosi približno 247 tisuća kWh godišnje, a očekivani godišnji prihod od prodaje proizvedene električne energije tijekom 14 godina iznosi približno 567 tisuća kuna, priopćeno je iz HEP-a.