Sredinom listopada u Trnovcu Bartolovečkom pokraj Varaždina puštena je u pogon najveća integrirana sunčana elektrana u Hrvatskoj, čija je ukupna snaga 999 kW. Sunčana elektrana Gumiimpex u Trnovcu Bartolovečkom ima očekivanu godišnju proizvodnju od 1.113 MWh. Tijekom 30 godina rada u okoliš će ispustititi oko 10.260 tona manje ugljičnog dioksida u odnosu na istu proizvodnju električne energije u elektranama na fosilna goriva. Gumiimpex-GRP je uz tu sunčanu elektranu u rujnu ove godine pustio u pogon još dvije elektrane smještene u Varaždinu. Sva će se proizvedena električna energija, sukladno ugovoru s HROTE-om, predavati u distribucijsku mrežu po povlaštenoj tarifi jer je investitor stekao status povlaštenog proizvođača energije.