Najveća svjetska plutajuća vjetroelektrana započela je s isporukom električne energije u škotsku elektroenergetsku mrežu. Odobalni vjetropark Kincardine, snage 50 MW nalazi se devet milja od obale a osim što je najsnažnija plutajuća vjetroelektrana zanimljiva je po tome što ju čine najsnažnije vjetroturbine koje su ikada instalirane na plutajućem postrojenju. 

Projekt VE Kincardine je započeo 2014. a sastoji se od pet Vestasovih turbina V164 snage 9,5 MW i jedne V80 turbine snage 2 MW, a sve su instalirane na poluuronjene platforme. Dubine mora su između 57 i 79 metara a najveća visina lopatice je 188 metara. Elektrana će proizvoditi više od 200 GWh, što je dovoljno za opskrbu 50.000 kućanstava i smatra se važnim za budući razvoj industrije jer se pokazuje da se kontinuirano pomiču granice kad je riječ o mogućnostima plutajućih offshore vjetroelektrana. Vjetroelektrana je u vlasništvu Cobra Group, javlja Maritime executive. U blizini britanske obale planira se trenutno više od pet plutajućih vjetrofarmi, a svaka je snage 100 MW. Prva elektrana bi s radom trebala započeti 2025.