Županijski program korištenja obnovljivih izvora energije na području Splitsko-dalmatinske županije predviđa 20 lokacija za korištenje sunčeve energije, odnosno izgradnju solarnih elektrana, od kojih bi većina bila na kopnenom dijelu, a pet na otocima. Kada je riječ o vjetroelektranama, u planu je 30 lokacija na kopnenom području. Osnovni uvjet da se sve to i ostvari i da se poimence može govoriti o pojedinim lokacijama jest donošenje županijskog prostornog plana - kaže dipl. ing. Ranko Vujčić, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i EU integracije Splitsko-dalmatinske županije. 
"Donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana je u fazi završne procedure priprema za njegovo usvajanje na Županijskoj skupštini. Očekujemo da bi plan do srpnja ove godine trebao biti i usvojen" govori Vujčić dodajući kako je i ranije, važećim prostornim planom, bilo predviđeno 25 lokacija za elektrane na vjetar i dvije za sunčeve elektrane. 
Prema postojećem Registru obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, instalirana snaga na području te županije u fotonaponskim sunčevim elektranama jest oko 20 MW, investicija vrijedna ukupno od 50 do 60 milijuna eura. Što se tiče vjetroelektrana, u Registru ima oko 1500 MW. Realno je očekivati da bi se u nekakvoj prvoj fazi realiziralo oko 600 MW. S obzirom na provedene prethodne aktivnosti investitora može se procijeniti da će se usvajanjem PP županije stvoriti osnovni uvjeti za ostvarenje investicija u vjetroelektrane u ukupnom iznosu od oko 600 milijuna eura, kaže Vujčić, piše Slobodna Dalmacija.