Članice Europske unije su udvostručile kapacitete fotonaponskih elektrana u 2011. godini. Na kraju 2011. godine ukupna snaga je dosegnula 51,3 GW, dok je na kraju 2010. bila 29,8 GW. Najviše su porasli kapaciteti u Italiji, Njemačkoj i Grčkoj, a slijede ih Francuska, Belgija, velika Britanija i Slovačka. EU je svjetski lider u korištenju Sunčeve energije i u njemu se nalazi 74% svjetskih kapaciteta za proizvodnju struje iz FN elektrana koje su priključene na energetsku mrežu, javlja novinska agencija UPI.