Za koji dan HROTE će pokrenuti javnu raspravu o Pravilima vođenja EKO bilančne skupine, najavio je Danijel Beljan, voditelj odjela EKO bilančne grupe u HROTE-u govoreći na 8. Seminaru Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije koji je u organizaciji Energetike Marketing danas okupio više od 150 sudionika. Taj bi dokument trebao biti donesen do kraja ožujka, dok bi Pravila prodaje električne energije trebala biti donesena do kraja lipnja. Općenito, za uređenje sustava OIEVK nužno je donijeti prateći Pravilnik, koji je prošao javnu raspravu tijekom zimskih blagdana, ali nije objavljen. Vlada treba donijeti Uredbu o kvotama, a nužan je i Pravilnik o poticajima kojim će se definirati poticajne cijene. Beljan je kazao da je rok za sklapanje ugovora o članstvu u EKO bilančnoj skupini za postrojenja snage veće od 30 kW kraj lipnja. Naknadu za troškove uravnoteženja propisat će MINGO Pravilnikom, a HROTE je odlučio da za planiranje proizvodnje neće imati vlastiti software već će koristiti više različitih pružatelja usluga, koji će prikupljati i obrađivati podatke o radu VE i FN. Za prognozu plana malih HE koristit će se vlastiti software, a proizvođači iz biomase, bioplina, visokoučinkovitih kogeneracija i geotermalnih elektrana bit će dužni sami dostavljati svoje planove proizvodnje. Prodaja električne energije iz EKO bilančne skupine započet će s 1. siječnjem 2017.. Bazni dio proizvodnje prodavat će se na godišnjim odnosno mjesečnim tenderima, a varijabilni dio na burzi električne energije CROPEX koja postupno ide prema uvođenju unutar-dnevne trgovine, rekao je Beljan.
S krajem 2015. HROTE je sklopio 1395 ugovora za postrojenja snage 1 GW, a postrojenja u sustavu poticaja proizvela su lani 1,1 TWh energije. Kvota za postrojenja na biomasu, koja je bila u fokusu ovogodišnjeg Seminara, praktički je popunjena sa 119 MW ugovorenih projekata. Kada bi sve te elektrane radile sa 72% angažmana, mjesečno bi proizvele 62,2 GWh energije, a HROTE bi za poticaje trebao mjesečno izdvojiti 74 mil. kn. Krešimir Štih, voditelj odjela za energetiku i zaštitu okoliša u HGK usporedio je godišnju proizvodnju svih tih elektrana s radom TE Plomin 2013. godine te naglasio da će veliki interes za projekte OIE nužno dovesti do rasta cijene električne energije. Zbog toga daljnje EU ciljeve u obnovljivcima zbog toga neće biti tako lako doseći. Krešimir Pećar iz Hidroenerge problematizirao je "obnovljivost" biomase kao izvora energije, a šume se zbog prevelikog čovjekovog utjecaja itekako mogu iscrpiti. "Ugovorenih 120 MW postrojenja na biomasu je iznad granica trenutnih mogućnosti hrvatskih šuma. Kogeneracija snage 2 MW koja koristi tehniku isplinjavanja drvne sječke ne može se naložiti drvnim otpadom već takvom postrojenju treba 25.000 t zdravog sirovog drveta godišnje. Osim toga, projektanti često zaboravljaju da takva kogeneracija ima 400 kW vlastite potrošnje, što stvara velik problem u otplati kredita i isplativosti postrojenja", kazao je Pećar kritizirajući postojanje velikog broja projekata koji nemaju namjeru otpadnom toplinom grijati naselja ili plastenike.
Energetskom strategijom postavlja se cilj da će u 2030. čak 72% ukupnog potencijala biomase (poljoprivredne i šumske) na području države koristiti u energetske svrhe. Josip Dundović iz Hrvatskog šumarskog društva kazao je da nova Šumsko-gospodarska osnova za period od 2016. do 2025. sustavnije promišlja biomasu, čiji bi energetski potencijali do 2030. mogli narasti do 420 MW. Procijenio je da će Hrvatska imati 430 mil. m3 godišnji prirast drvne zalihe. Ljubomir Majdandžić, predsjednik HSUSE rekao ja da Hrvatska po instaliranom fotonaponu ipak više nije na zadnjem mjestu u Hrvatskoj, već je to mjesto zauzela Malta. Ipak, s 33 MW instaliranih kapaciteta još smo daleko od prosjeka EU koji iznosi 550 MW.

Galerija slika: 8. Seminar 'Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije' (25. veljače 2016.)