Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je, u sklopu realizacije projekata 'Solari 3000+ i 500+', potpisala dva ugovora

Ponajprije, riječ je o ugovoru za fotonaponske module s monokristalnim ćelijama i potkonstrukciju fotonaponskog sustava, koji je potpisan s tvrtkom Novi Volvox iz Podgorice u Crnoj Gori. Taj ponuđač dostavio je najpovoljniju ponudu (12.444.865,794 eura bez PDV-a), dok je procijenjena vrijednost javne nabave 12,8 milijuna eura bez PDV-a. 

Zatim, EPCG je s tvrtkom Comtrade Distribution, također iz glavnog i najvećeg crnogorskog grada, potpisala ugovor za izmjenjivače i pametna trofazna brojila. Taj je ponuđač dostavio najpovoljniju ponudu (4.128.000 eura bez PDV-a). Procijenjena vrijednost javne nabave je pak 4,5 milijuna eura bez PDV-a.

 

Lokalna proizvodnja 

Realizacijom ovoga projekta, EPCG će postaviti fotonaponske sustave za proizvodnju električne energija snage 30 MW. 

Cjelokupan postupak javne nabave je počeo krajem rujna 2021. godine. EPCG je tako u svega devet mjeseci uspjela provesti postupke javne nabave i sklopiti navedene ugovore. 

"Ponuđena oprema u potpunosti odgovara tehničkim zahtjevima, propisanim natječajnom dokumentacijom, kao i modernim kretanjima u području razvoja elektroenergetskih sustava. Krajnji cilj projekta je omogućiti da svi građani Crne Gore, podmirivanjem vlastitih potreba za električnom energijom kroz lokalnu proizvodnju, aktivno sudjeluju u zelenoj energetskoj tranziciji", objavljeno je na stranicama EPCG-a

Sklapanjem navedenih ugovora, stvoreni su svi preduvjeti za brz početak radova na ostvarenju projekta Solari 3000+ i 500+, čime EPCG potvrđuje kako je ozbiljno usmjerena na novi ulagački ciklus, s naglaskom na obnovljive izvore, koji trebaju učvrstiti njezinu ulogu pokretača gospodarskog razvoja Crne Gore u 21. stoljeću.

power and energy masters