Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu je izvijestio da je uspješno dovršen trogodišnji europski projekt BEAST (Beyond Energy Action Strategies). Kako se ističe, riječ je o projektu koji je trajao od ožujka 2014. do veljače 2017. godine i koji je bio financiran sredstvima iz programa Europske unije 'Inteligentna energija u Europi' s ciljem izgradnje strategija za jednostavnije i brže provođenje održivog plana energetskog djelovanja (SEAP), odosno održivog plana energetskog i klimatskog djelovanja (SECAP). Na projektu je bilo više od 200 lokalnih sudionika iz devet zemalja (Belgije, Cipra, Hrvatske, Italije, Latvije, Norveške, Španjolske, Švedske i Velike Britanije) koji su u svakodnevnom radu podržavani edukacijom i pristupom prema načelu 'učenje kroz rad'. Provedeni projekti bili su grupirani u tri klastera: STEER, SAVE i ALTENER i međusobno su razlikovali po složenosti, karakteru i opsegu. Pri tome su u okviru klastera STEER tijela lokalne uprave dobila podršku za nabavu 26 električnih vozila i za izgradnju 42 punionice i 23 km novih biciklističkih staza. U okviru klastera SAVE su na 56 000 tijela javne rasvjete ugrađene svjetiljke sa svjetlećim diodama (LED) u 20 jedinica lokalne samouprave širom Europe i provedena je energetski učinkovita obnova na više od 100 javnih i privatnih objekata. Konačno, u okviru klastera ALTENER postavljeno je 360 m2 površine fotonaponskih i solarnih toplinskih sustava, izgrađena su tri bioplinska postrojenja, jedna hidroelektrana s malim utjecajem na okoliš i dvije mikromreže. Ti bi projekti trebali doprinijeti smanjenju emisija ugljičnog dioksida na europskoj razini za 21 152,55 t, povećanju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za 72 741 MW h i uštedama na energiji na razini 20 940 MW h. Za provođenje svih tih aktivnosti u sklopu projekta ukupno je bilo predviđeno 38,2 mil. eura.