U Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) uz velik broj sudionika održana je radionica na temu «Promocija obnovljivih izvora energije». Predstavnici FER-a kao organizatori radionice ukratko su predstavili međunarodni projekt «Virtual Balkan Power Centre» (VBRS) u kojem sudjeluje 17 institucija i tvrtki iz 11 zemalja iz Europske unije i regije zapadnog Balkana. Projekt je dio Šestog okvirnog programa EU-a, kojim se pruža potpora znanstveno-istraživačkim djelatnostima. Projekt je započeo u siječnju 2005. godine, a završava u prosincu 2007. godine. Spomenimo kako su aktivnosti u sklopu projekta usmjerene na promociju OIE, no ti su potencijali za sada nedovoljno iskorišteni te su potrebne brojne potporne aktivnosti kako bi se uklonile postojeće barijere projektima u području OIE. No, sama radionica započela je dobrim vijestima. Naime, kako je rekao pomoćnik ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, doc. dr. dc. Željko TOMŠIĆ, Vlada je na sjednici održanoj 22. ožujka usklađujući propise o obnovljivim izvorima energije s onima u EU, Uredbom propisala da će do kraja 2010. najniži udio struje iz obnovljivih izvora (ne odnosi se na velike hidroelektrane instalirane snage veće od 10 megavata) biti 5,8% ukupne potrošnje struje. Također, doc. dr. sc. Tomšić, je rekao kako je Vlada Uredbama odredila i naknade za poticanje proizvodnje struje iz obnovljivih izvora i kogeneracije (proizvodnja električne i toplinske energije) te tarifni sustav za proizvodnju iz tih izvora - vjetroelektrana, elektrana na biomasu, geotermalnih elektrana, elektrana na biogoriva itd. No, ostaju još dva Pravilnika koje mora donijeti ministar gospodarstva, rada i poduzetništva: Pravilnik o korištenju OIE i kogeneracije i Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. Prema saznanjima portala www.energetika-net.com te bi Pravilnike ministar trebao donijeti u roku od mjesec dana. U sklopu radionice održana su vrlo zanimljiva predavanja koja su obuhvaćala prikaze razvojnih ciklusa OIE u pojedinim zemljama. Tako su održana izlaganja pod nazivima «Razvoj uporabe energije vjetra u Španjolskoj», «Mehanizmi potpore OIE u Sloveniji» i «Obnovljivi izvori u Nizozemskoj». Ispred Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, gosp. Igor RAGUZIN, dipl. ing. održao je izlaganje na temu «Provedbeni propisi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije» te je tom prilikom istaknuo važnost donošenja najnovijih Uredbi koje su na određen način smjernica za razvoj OIE u Hrvatskoj. Također, istaknuo je kako je uvedeno plaćanje naknade jedinicama lokalne samouprave na čijem su području proizvodni objekti (VE veće od 1 MW, geotermalniih elektranana i malih HE) u iznosu od 0,01 kn/kWh visine tarifne stavke. Ispred Hrvatskog operatora tržišta električne energije (HROTE) izlaganje je održao Leo PRELEC, dipl. ing. istaknuvši kako se barijere za razvoj OIE u EU pa tako i u Hrvatskoj odnose na komplicirane administrativne procedure i pristup elektroenergetskoj mreži. Na kraju, predstavljeni su razvojni planovi u tvrtki HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o. te vrlo zanimljiv pilot-projekt koncepcije i izvodljivosti programa gospodarske uporabe geotermalne energije na lokaciji Lunjkovec – Kutnjak. Zaključak je konferencije kako je konačno u Hrvatskoj ostvaren značajan pomak u vidu zakonodavnih okvira, ali da i dalje treba ulagati u projekte, istraživanja i edukaciju o obnovljivim izvorima energije.