Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) je po prvi puta ove godine ažurirao listu vjetroelektrana za priključak na svoju elektroenergetsku mrežu. Prema novom popisu je u pogonu i dalje 254,45 MW vjetroelektrana, s time da je u pokusni pogon ušla Vjetroelektrana Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh snage 43 MW. Kada ona uđe u puni pogon Hrvatska imati instalirano skoro 300 MW vjetroelektrana. Što se tiče liste vjetroelektrana koje ulaze u kvotu, a koje još nisu izgrađene je nakon mnogo nagađanja došlo do izbacivanja vjetroelektrane Glunča koja nije na vrijeme ispunila uvjete za priključenje. Time se sada u kvoti oslobodila snaga od 14,05 MW, s time da je prva na listi čekanja za ulazak u kvotu vjetroelektrana Rudine snage 35 MW. Time status ove i svih sljedećih vjetroelektrana na listi ostaje i dalje nejasan, piše portal Vjetroelektrane.