Admir Andelija, generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, i Lilyana Pavlova, potpredsjednica Europske investicijske banke, potpisali su Sporazum o suradnji između EIB-a i EPBiH za financiranje konzultantske usluge procjene kritičnih staništa na lokaciji buduće Vjetroelektrane (VE) Vlašić. Tako su utvrđeni uvjeti za ostvarenje financijske suradnje i konzultantske usluge.

U sklopu Inicijative za ekonomsku otpornost (ERI - Economic Resilience Initiative), EIB je za realizaciju konzultantske usluge odobrila bespovratna sredstva u iznosu od 300.000 eura. 

Cjelokupan postupak ugovaranja i odluke o izboru ugovarača, upravljanja ugovorom i plaćanja konzultantskih usluga će provesti EIB u skladu sa svojim politikama, pravilima i procedurama nabavke, javlja EPBiH

Ugovor će biti zaključen između EIB-a i izabrane konzultantske tvrtke.

Prema najavama, snaga VE Vlašić, koja će se graditi na visoravni Vlašić u Srednjobosanskom kantonu, bit će približno 50 MW.