Visoki upravni sud je poništio rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) da za vjetroelektranu Vrataruša II, snage 24 MW, koja se planira kraj grada Senja, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Presudom Visokog upravnog suda iz srpnja 2020., koja je tužitelju Udruzi BIOM dostavljena ovoga tjedna, okončan je gotovo tri godine dug spor između BIOM-a i MZOE-a. 

Udruga BIOM je krajem 2017. podnijela tužbu protiv rješenja MZOE-a za projekt Vrataruša II koja je odbijena presudom Upravnog suda u Rijeci. Nakon toga je BIOM uložio žalbu na presudu riječkog suda Visokom upravnomBIOM je na obje sudske instance ukazivao na značajne nedostatke u provedenim postupcima ocjene utjecaja za Vratarušu II., osobito na činjenice da nisu točno utvrđeni mogući utjecaji vjetroelektrane na bjeloglave supove i sure orlove, koji se gnijezde ili se hrane na planiranoj lokaciji vjetroelektrane, objavio je Ekovjesnik. 

Zaštićene ptice


Radi se o strogo zaštićenim pticama i rijetkim grabljivicama čija populacija stagnira u Hrvatskoj. Visoki upravni sud je potvrdio argumentaciju BIOM-a da nisu ocijenjeni kumulativni utjecaji vjetroelektrane Vrataruša II. sa susjednom vjetroelektranom Senj koja se nalazi na dva kilometra zračne udaljenosti. Prema zaključku Visokog upravnog suda, navedeni nedostatak, na koji je BIOM ukazivao još u tužbi, propustio je ispraviti prvostupanjski sud. Također, Visoki upravni sud je utvrdio da nisu točni navodi Ministarstva kako su ipak ocijenjeni kumulativni utjecaji, unatoč ponovljenim tvrdnjama predstavnika Ministarstva u parnici. 

Iz BIOM-a ističu da su uz MZOE na sudu morali pobijediti i veliki odvjetnički ured iz Zagreba koji je zastupao investitora i zbog čega je udruga bila izložena riziku velikih novčanih troškova u slučaju da izgubi parnicu, što se nasreću nije dogodilo. 

Netransparentna administracija

Paralelno s ovom parnicom, BIOM je za Vratarušu II. morao voditi postupak protiv MZOE-a i pred Povjerenikom za informiranje. Kao i u slučaju vjetroelektrane Krš-Pađene, MZOE je odbijao dostaviti stručna mišljenja svojih tijela te je prvo odbio postupiti po rješenju Povjerenice za informiranje, a zatim je tužio povjerenicu pred Visokim upravnim sudom i izgubio. sudu. Žalba je nakon dvije godine riješena u korist Udruge BIOM. 

Loša primjena EU direktiva

Inače, kako se ističe u priopćenju, Udruga BIOM je Europskoj komisiji ukazala da je u zadnje dvije godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pet projekata vjetroelektrana oslobodilo zakonske obveze provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš čime je Hrvatska povrijedila pravnu stečevinu Europske unije. Europska komisija je 2019. počela istraživati sustavne probleme prilikom okolišnih postupaka vezanih za vjetroelektrane te je u svibnju 2020. pokrenula prvi službeni korak u postupku protiv Republike Hrvatske. Kako upozorava Europska komisija, Republika Hrvatska sustavno loše primjenjuje Direktivu o staništima te postoje problemi vezani uz postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Natura 2000. Komisija je stoga Hrvatskoj uputila službenu opomenu, nakon čega Hrvatska ima četiri mjeseca da ukloni nedostatke koje je utvrdila Komisija.