Slovenska Agencija za energetiku završila je ovaj tjedan proces odabira prihvatljivosti projekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i visokoučinkovitu kogeneraciju. Agencija je 5. rujna prošle godine objavila javni poziv za prijavu projekata. Ukupna vrijednost sredstava koja su objavljena nakon javnog poziva bila je deset milijuna eura, a utvrđena je na temelju dopuštenog godišnjeg povećanja iznosa sredstava za dotacije koje je vlada prethodno odredila usvajanjem godišnjeg energetskog stanja. Na spomenutom javnom pozivu za ulazak u program potpore, Agencija za energiju primila je 240 prijava za projekte ukupne nominalne električne snage od oko 195 MW u roku koji istječe 6. studenoga 2017. godine. Unatoč velikom broju zahtjeva, investitori mogli dobiti potporu ako su proveli projekte u roku od tri ili pet godina. Među sudionicima je odabrano 93 projekata ukupne nominalne snage 98 MW, od čega 88 MW OIE i 10 MW kogeneracija. Između odabranih projekata OIE, vjetroelektrane prevladavaju dominantno s 37 projekata s nominalnom snagom od 80,92 MW. Rezultati izbora objavljeni su na web stranici Agencije. Prijavitelji će dobiti odluku o odobrenju za odabrane projekte proizvodnih pogona, a proizvodni pogoni iz odabranih projekata moraju se provesti u roku od tri do pet godina, ovisno o zahtjevnosti projekta. U tom razdoblju, koje proizlazi iz obavijesti o odluci, proizvođači moraju dobiti odobrenje za proizvodni pogon, inače njihov ulazak na listu za potpore propada. Sljedeći javni poziv investitorima za ulazak u potporu će Agencija objaviti u veljači 2018. godine.