U poslovnoj zoni u općini Žakanje u planu je gradnja elektrane-toplane na drvnu biomasu kompanije Maksim Trade Energija (MTE) i kompanije peleta Bio Peleti Energija (BPE), u što norveški investitori planiraju uložiti 18,7 milijuna eura. Prezentacija investicije norveških investitora održana je u utorak u sjedištu Karlovačke županije, a održali su je predstavnici Croatia REN AS-a, norveškog dioničkog društva u vlasništvu 80 norveških investitora. Na prostoru površine 23.000 četvornih metara u planu je izgradnja pogona – za proizvodnju bio-peleta i postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije, uz zapošljavanje ukupno 30 radnika. Radovi bi trebali početi ovog proljeća, a sklopljeni su i ugovori s pet privatnih vlasnika šuma kao dobavljačima drvne biomase za rad kogeneracijskog postrojenja i sirovine za proizvodnju peleta. Do početka ljeta 2019. godine u rad bi trebala biti puštena kogeneracijska elektrana – toplana snage 1 MW, za koju je s HROTE-om ugovoren status povlaštenog proizvođača tijekom 14 godina, a otpadnom toplinskom energijom opskrbljivat će se susjedna kompanija peleta namijenjenih hrvatskom tržištu i izvozu. Dio topline energane može se distribuirati i do objekata javnih ustanova u obližnjem centru Žakanja. Investicijska vrijednost projekta je oko 18,7 milijuna eura. Ministarstvo poljoprivrede je projektu u Žakanju odobrilo poticaj od 7,5 milijuna kuna. Uz kapital norveških investitora, u financiranje su uključene i Privredna banka Zagreb i HBOR