Grupa velikih europskih energetskih tvrtki, RWE, E.On, Siemens, GE, Vattenfall i Statoil, odlučila je zajedničkim naporima smanjiti cijenu instalacija offshore vjetroelektrana te radi pritisak na države i vlade da im pomognu u tom cilju donošenjem adekvatnih dugoročnih ciljeva za taj sektor, objavio je PEI. Svi oni objavili su da mogu do 2025. smanjiti cijenu instalacije takvih elektrana na 80 eura po MWh, što je oko polovine sadašnjeg prosječnog troška. Prosječna offshore vjetrofarma košta 141 eura po MWh, prema Bloomberg New Energy Finance istraživačkoj grupi. Najjeftinija je trenutno offshore vjetrofarma Vattenfalla koja bi se trebala graditi u danskim vodama, po cijeni od 103 eura/MWh. Što se veći broj farmi bude izgradio offshore brže će im padati cijena. Zamjenom postojećih vjetrofarmi većim turbinama koje imaju četiri puta veće proizvodne kapacitete, trošak se može smanjiti za 8%, kaže WindEurope. Deset zemalja članica potpisalo je memorandum o razumijevanju za pokretanje zajedničkog programa u obnovljivcima, prije svega offshore VE, kako bi se umanjili troškovi i ubrzao razvoj tog segmenta. Memorandum su potpisale Njemačka, Nizozemska, Luksemburg, Norveška, Švedska, Francuska, Danska, Irska, Belgija i Velika Britanija.