Sunčeva energija, ali i svi drugi obnovljivi izvori (osim vjetroelektrana!) značajan su dio energetskog miksa u susjednoj Sloveniji. Naime, od ukupno 1171 postrojenja na obnovljive izvore, čak je 981 fotonaponska elektrana ukupne snage 105,243 MW (za usporedbu, ukupna snaga 23 hrvatske FN elektrane iznosi tek 1,15 MW). To bi mogao biti glavni naglasak seminara 'Solarni sustavi: od solarnih uređaja do fotonaponskih elektrana' koji je 25.4.2012. godine u organizaciji tvrtke ENERGETIKA MARKETING održan u hotelu 'Mons'.  
Seminar je okupio predstavnike više projektantskih i konzultantskih tvrtki te proizvođača i isporučitelja opreme za solarne toplinske i fotonaponske sustave, ali i nadležnih državnih tijela. Za razliku od sličnih skupova u Hrvatskoj, naglasak nije toliko bio na problemima koji muče projektante i ulagače u takva rješenja, a koji proizlaze iz nedorečenih i/ili nepostojećih propisa i/ili pak nedovoljnih potpora, već na rješavanju stvarnih tehničkih problema kao što su, npr. zaštita FN postrojenja od udara munje, optimalna orijentacija FN modula i solarnih kolektora i sl. Pri tome je također spomenuto nekoliko zanimljivih ostvarenih projekata, ali i najavljeno da bi cijena električne energije iz FN sustava, zahvaljujući razvoju novih tehničkih rješenja FN modula i cjelokupne opreme, već 2015. godine mogla postati konkurentna cijeni iz tzv. konvencionalnih izvora.    
Konačno, treba reći i da je na seminaru predstavljena do sada najopsežnija knjiga iz područja primjene Sunčeve energije na slovenskom jeziku. Radi se o knjizi 'Osnove uporabe solarnih toplotnih in fotonapetostnih sistemov', u kojoj je na čak 568 stranica (od čega 128 u boji) podrobno i s brojnim primjerima izvedenih projekata pojašnjena problematika solarnih toplinskih i FN sustava.