Obnovljivi izvori činili su 34 posto bruto potrošnje električne energije u Europskoj uniji u 2019. godini. Njihov udjel tako je uvećan za 6,3 posto u odnosu na 2018. godinu kada je iznosio 32 posto. 

Na vjetroelektrane i hidroelektrane otpadalo je više od dvije trećine potrošene električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Točnije, vjetar i voda u bruto potrošnji sudjelovali su s po 35 posto, čineći tako 70 posto obnovljivog udjela. 

Zatim, slijede Sunce (13 posto), ostali obnovljivi izvori (devet posto) i kruta biogoriva (osam posto). Valja istaknuti kako je Sunčeva energija najbrže rastući obnovljiv izvor, jer je njezin udjel u 2008. godini iznosio tek jedan posto.


Malta na dnu ljestvice 

Austrija (75 posto) i Švedska (71 posto) prednjače među 27 članica EU-a s najviše potrošene električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora u 2019. godini. Visok udjel također imaju Danska (65 posto), Portugal (54 posto) i Latvija (53 posto). 

S druge, pak, strane, objavio je statistički ured EU-a Eurostat, Malta ima najmanji udjel električne energije iz obnovljivih izvora (osam posto), kao i Cipar, Luksemburg i Mađarska (po 10 posto). 

Na koncu, valja naglasiti kako su obnovljivi izvori činili približno polovicu bruto potrošnje električne energije u Hrvatskoj u 2019. godini.