Tvrtka Professio Energia, kao imatelj 50 posto udjela u tvrtkama EKO i Velika Popina iz Zagreba, obavještava javnost kako su one s kompanijom Danske Commodities sa sjedištem u danskom gradu Aarhusu sklopile ugovor o otkupu električne energije (PPA) iz vjetroelektrana Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 6 koje se nalaze na području Zadarske županije, ukupne priključne snage 45 MW. 

Sklapanjem tih ugovora, EKO i Velika Popina od početka ovog mjeseca nisu više u sustavu poticajne cijene otkupa (feed-in tarife) koju je uspostavio Hrvatski operator tržišta energije (HROTE). 

"Ističe se da je Danske Commodities tvrtka za trgovanje energijom koja trguje energijom, plinom i certifikatima na 40 tržišta, pri čemu koriste svoju stručnost u trgovanju kako bi povezali proizvođače i velike potrošače s veleprodajnim tržištima. Tako Društvo osigurava nastavak procesa daljnjeg razvoja projekata obnovljivih izvora u Hrvatskoj i regiji, a što ujedno predstavlja i jedan od glavnih strateških ciljeva Društva", objavljeno je na stranicama tvrtke Professio Energia.

power and energy masters