SAD je u samo godinu dana povećao broj zaposlenih u industriji vjetroelektrana za 20%, na 80.000 radnih mjesta, objavila je američka udruga za energiju vjetra (AWEA). Lani su vjetroelektrane bili vodeći novoinstalirani kapaciteti u toj zemlji, nadmašujući Sunčane elektrane i TE na prirodni plin. Utrka u tom segmentu započela je 2015. kada je instalirano 8.598 MW vjetroelektrana u 20 republičkih država. U 2015. vjetroelektrane su u SAD-u činile 41% novih energetskih kapaciteta, nakon FN elektrana (28,5%) i prirodnog plina (28,1%). Na početku ove godine gradi se novih 9.400 MW novih kapaciteta, a 4.900 MW je u odmaklom stadiju razvoja. Ukupno, 12 država više od 10% svojih potreba za energijom dobiva iz vjetra, u koji je u zadnjih 10 godina uloženo 128 milijardi USD, a izbjegnuta je emisija 132 milijuna tona CO2