Geotermalni izvori na 47 ha zemljišta u državnom vlasništvu u Općini Babina Greda, koje je INA, d.d. još prije otkrila tražeći naftu, i dalje ostaju neiskorišteni. Prepoznavši unosan posao za regiju, općina i Vukovarsko-srijemska županija prije pet godina osnovale su tvrtku 'Geotermalni izvori', no interes Vlade i dalje nedostaje. Procjenjuje se da bi se mogle privući investicije u vrijednosti od 300 milijuna EUR za proizvodnju energije (dvostruko jeftinije od plina), za hranu i za uzgoj riba. Koncesija bi mogla biti do sedam mil. kuna godišnje, a pola bi pripalo općini. Procjenjuje se da bi dnevna proizvodnja električne energije bila oko 300 MW jer je temperatura na dubini od 2000 m od 121,1 oC , a na površini dobiveni dotok geotermalne vode niskog saliniteta s maksimalnom temperaturom bi moga o biti od 92 oC. Izdašnost bušotine je 200 m3/h, no prema Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i INA-i d.d. to još nije dovoljno za početak eksploatacije. Prema tome, potrebno je provesti dodatna istraživanja: utvrditi kemijski sastav vode i paleontološka svojstva, izraditi projekt ekonomske isplativosti i definirati točne rezerve geotermalne vode. Ništa od toga još nije postignuto jer Vlada nikako da pokaže interes za takvim velikim potencijalom koji će biti svima na korist, objavio je Lider.