Vlada je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije, koja se zapravo tiče izdavanja zelenih certifikata.  Uredbom se pobliže uređuje način dokazivanja i ukidanja jamstva podrijetla električne energije kroz definiranje metodologije te načina izvještavanja krajnjih kupaca, za što je nadležan HROTE. Novim propisom se između ostalog omogućava prenošenje jamstva podrijetla na korisničke račune drugih korisnika registra, a ne samo na opskrbljivače i krajnje kupce, te se omogućuje prenošenje jamstva podrijetla unutar registra drugih zemalja EU. Vlada je također odlučila o prestanku važenja Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz OIE i kogeneracija čija se proizvodnja potiče.