Slovenska Vlada prošli je tjedan odlučila da prekida postupak pripreme prostorno-planskog dokumenta koji je bio preduvijek za gradnju hidroelektrane Hrastje-Mota ne rijeci Muri. Time je država faktički i odustala od tog projekta koji je predviđao gradnju protočne hidroelektrane snage 55 MW i protočnu akumulaciju s pribiližno četiri milijuna kubika vodne zalihe. Protiv gradnje HE na Muri ustale su okolišne udruge. Naime, UNESCO je u srpnju 2018. u okviru projekta Čovjek i biosfera na prijedlog države proglasio područje Mure u Sloveniji Zonom biosfere -  vrijednim područjem koje je dio svjetske mreže. 

Dnevnik Delo piše da je Europa "rastrgala" energetski koncept Slovenije u kojem su okolišni ciljevi do 2020. utopija. HE na Muri su i dalje upisane u nacionalni energetski program i to s osam hidroelektrana od Sladkog Vrha do Veržeja i jedne male HE u Ceršaku. Bez detaljno plana urbanističko uređenja, od čijeg donošenja je Vlada upravo odustala, gradnja na Muri neće biti moguća. 

U tom smjeru ide i koalicijski politički sporazum u Sloveniji, na koji je ministar zaštite okoliš trenutno vrlo ponosan jer se ostvaruje u praksi. Energetičari iz HSE upozoravaju da Slovenija neće biti u stanju ostvariti ciljeve za gradnju OIE u periodu 2020.-2030. te da će trpiti financijske sankcije.