Gradsko vijeće Vodica donijelo je odluku o iniciranju gradnje fotonaponske elektrane u Industrijskoj zoni Čista na površini od čak 55 hektara (550.000 m2), snage 60 MW, uz autocestu za Pirovac. Gradonačelnik Ante Cukrov istaknuo je da će s proizvodnjom te elektrane Vodice biti potpuno energetski neovisne o električnoj energiji, čak i u špici turističke sezone, jer, kako su istaknuli, troše tek trećinu tako proizvedene električne energije. 

S ovom odlukom Gradskog vijeća grad vjeruje da će maksimalno brzo riješiti sve što je potrebno za raspisivanje Javnog natječaja za izgradnju elektrane. Vijećnik Nezavisne Liste Stipe Petrine reako je da je tu i energetska renta i nova radna mjesta, tako da bi Grad Vodice od toga imao itekako koristi, objavio je Šibenski list. 

Velika proizvodnja

FN elektrana Čista Velika prema podacima iz SUO projekt je investitora tvrtke Energija Dalmacija, registrirane u Šibeniku, osnovane 2020. iza te tvrtke stoje dva suvlasnika (Ivan Barišić i Siniša Lončar) i veća tvrtka pod nazivom Iskraemeco, registrirana za mjerenje i upravljanje energijom. 

Prema Studiji utjecaja na okoliš solarni moduli zauzimali bi čak 30 hektara od 55 koliko je zona obuhvata. Kad se preračuna, može se reći da površina sunčane elektrane zauzima 60 nogometnih igrališta. Prema podacima iz Studije utjecaja na okoliš iz 2021. zimajući u obzir očekivanu prosječnu godišnju proizvodnju po instaliranom kWp (konzervativni proračun) koja iznosi 1.381,93 kWh/kWp i ukupnu instaliranu snagu od 60 MWp, očekivana godišnja proizvodnja iznosi: 82.915.800,00 kWh, odnosno nešto manje od 83 tisuće MWh godišnje. U planu je priključak na 110 kV prijenosnu mrežu. Nije poznato u kojoj su fazi ostali dokumenti. 
power and energy masters