U Vukovaru su nastavljeni projekti na uvođenju obnovljivih izvora i elektromobilnosti. Tako su na zgradama dvije kotlovnice (Borovo naselje i Olajnica) postavljene sunčane elektrane ukupne snage 100 kW. Spomenuta toplana Borovo naselje zapravo je prva hrvatska solarna toplana jer je na njoj u lipnju 2019. godine u pogon pušteno polje solarnih toplinskih kolektora za zagrijavanje vode. Sunčeva energija tako omogućava da se dio električne energije potrebne za pogon elemenata kotlovnica (npr. crpki, regulacije) proizvodi na samom mjestu potrošnje.

No, to nije sve jer je sunčana elektrana sada postavljena i na krov poslovne zgrade tvrtke Tehnostan u samom središtu grada, koja je i investitor svih tih projekata. Tako će se novonabavljeno službeno električno vozilo Renault ZOE moći na vlastitoj punionici, vlastitom električnom energijom.