Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je objavilo kako je ministrica dr. sc. Mirela HOLY na konferenciji 'Obnovljivi izvori energije, nove tehnologije - izazovi 21. stoljeća' iskazala nadu kako će novi Zakon o obnovljivim izvorima energije biti donesen do kraja 2012. godine. Isto tako, ministrica je istaknula da najveća prepreka ostvarenju projekata obnovljivih izvora nije tarifni sustav, već prevelika birokratiziranost i prekomplicirana procedura s obzirom da to područje pokriva pet zakona. Upravo stoga bi novi, jedinstveni zakon trebao ukloniti prepreke za ostvarenje takvih projekata, što znači i otvaranje novih radnih mjesta. No, ministrica Holy smatra da bi istodobno s donošenjem novog zakona trebalo i izraditi karte obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, kojima bi se odredilo koje su lokacije i za koje obnovljive izvore od strateškog interesa za državu, a te bi se lokacije onda uvrstile u prostorne planove.
Vezano uz energetiku, ministrica Holy je također najavila konačnu primjenu načela Trećeg energetskog paketa Europske unije u hrvatskom zakonodavstvu, čime bi veću ulogu trebala dobiti Hrvatska energetska regulatorna agencija, ali bi u svim hrvatskim energetskim tvrtkama morale biti odvojene djelatnosti distribucije i prijenosa od proizvodnje. U skladu s time, MZOIP će potaknuti i promjenu energetske strategije radi stavljanja većeg naglaska na obnovljive izvore i energetsku učinkovitost.
Isto tako, vezano uz zaštitu okoliša, dr. Holy je napomenula je kako je u Hrvatskoj promet najveći proizvođač stakleničkih plinova, odnosno ugljičnog dioksida, a ne industrija i energetika pa je u skladu s time MZOIP izradio je mjere koje su usmjerene na promjenu sustava trošarina na motorna vozila i predložio ih Ministarstvu financija. Usvajanjem tih mjera poticala bi se kupnja za okoliš prihvatljivijih vozila kao što su električna i hibridna.
Spomenuta Konferencija se održava 21. - 23.5.2012. godine u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije i Njemačkog veleposlanstva u Hrvatskoj te uz sudjelovanje Delegacije Europske unije u Hrvatskoj.