Novi Zakon o obnovljivim izvorima i visokoučinkovitoj kogeneraciji prošli je tjedan uvršten u drugo čitanje u Saboru i njegovo donošenje očekuje se do kraja sjednice. Zakon je važan jer treba dati temelj za raspis natječaja po premijskom modelu za daljnje financiranje obnovljivaca putem natječaja za premiju ili zajamčenom cijenom, koji su već provedeni. Operator tržišta HROTE naime planira provesti minimalno jedan javni natječaj godišnje u okviru novog Programa potpore tržišnom premijom, nakon njegova konačna odobrenja od strane Europske komisije, te zajamčenom otkupnom cijenom, koji je već odobren. Pošto se HROTE nedavno suočio s manjkom novca za isplatu poticaja jer se višegodišnja akumulacija istopila što više postrojenja ulazi u sustav poticaja, za uspješan nastavak implementacije novog sustava potpora potrebno je osigurati stabilne i diversificirane izvore finaniranja

Više od tri milijarde kuna za poticanu zelenu energiju

Trenutno u sustavu poticanja HROTE vodi oko 1360 postrojenja ukupne snage 1050 MW. 2020. je u sustav ušlo 157 MW novih postrojenja, dominantno vjetroelektrana. Ukupne obveze na godišnjoj razini prema povlaštenim proizvođačima u 2021. vjerojatno će biti nešto više od 3,3 milijarde kuna bez PDV-a od čega preko 400 milijuna kuna prema onima koji su ušli 2020., što predstavlja ukupno povećanje obveza od oko 10% u 2021. u odnosu na prethodnu godinu, kažu u HROTE-u. 

Za dugoročnu stabilizaciju sustava poticanja potrebnoje  predvidjeti dodatne, drugačije te komplementarne izvore sredstava ovim postojećim, kojima će se omogućiti daljnja nesmetana provedba sustava potpora za OIEVUK. Novi prijedlog Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji predviđa nekoliko novih izvora sredstava, između ostalih sredstava prikupljena iz trgovanja CO2 emisijama te sredstva od naknada za uvezenu energiju proizvedenu u trećim zemljama iz proizvodnih postrojenja koja koriste ugljen.