Nevladina udruga Centar za okoliš podnijela je žalbu Tajništvu Energetske zajednice u Beču, tužeći Republiku Srpsku da je prekršila zakone o tržišnom natjecanju time što je u ožujku donijela zakon kojim se sprječava uvođenje tarifa ili premija za vjetroelektrane i glavninu drugih obnovljivaca. Službeno obrazloženje ovog poteza je bila potreba da se smanje troškovi podrške za obnovljivce, a tamošnji ministar industrije RS-a Petar Đokić je rekao u srpnju da su vjetroelektrane održive bez poticaja. 

Poticaji su ostali samo za male hidroelektrane. Ta paradržava nema ni jednu vjetroelektranu u pogonu a najbrojnije su upravo male hidroelektrane. Zeleni smatraju da su prekršeni zakoni o tržišnom natjecanju te da se valja zapitati kako će BiH prijeći na obnovljivce. Uvjet za članstvo BiH u Europskoj uniji je da se gospodarstvo u periodu od 31 godinu oslobodi fosilnih izvora energije