Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu je izvijestio da je prof. dr. sc. Frani BARBIRU, dipl. ing., šefu njegove Katedre za termodinamiku, termotehniku i toplinske strojeve te voditelju Laboratorija za nove termoenergetske tehnologije odobren još jedan višemilijunski međunarodni projekt pod nazivom 'Giantleap'. Projekt je odobren za financiranje na osnovi javnog poziva iz srpnja i kolovoza 2015, započet će početkom 2016. i trajat će tri godine. Financira se iz programa Europske komisije 'Horizon 2020' preko javno-privatnog partnerstva Fuel Cell & Hydrogen Joint Undertaking. Ukupna vrijednost projekta je 3,26 mil. eura, od čega će FESB dobiti 0,296 mil. eura. Kako se ističe, taj projekt je svojevrsni nastavak projekta SAPPHIRE koji traje do travnja 2016. godine i kojim je razvijen upravljački sklop za upravljanje kogeneracijskim postrojenjem s gorivnim člancima (industrijskog partnera Dantherm iz Danske) koji uključuje dijagnostiku njihove degradacije i prognostiku preostalog vijeka trajanja, na osnovi čega upravlja sustavom s ciljem postizanja što duljeg vijeka trajanja. U tom projektu će se saznanja iz projekta SAPPHIRE primijeniti na gorivne članke za pogon autobusa, pri čemu će njemačka tvrtka ElringKlinger razviti gorivne članke, Bosch pomoćne djelove sustava i elektroniku, dok će norveška Zaklada za industrijska i tehnička istraživanja (SINTEF), FESB i tvrtka FuelCell Lab, partneri iz projekta SAPPHIRE, razviti sustav upravljanja autobusnim gorivnim člancima koji uključuje dijagnostiku degradacije i prognostiku preostalog vijeka trajanja, a proizvođač autobusa VDL će ugraditi sustav u autobus i ispitati ga.
Istodobno, istraživačka grupa prof. Barbira s FESB-a upravo radi na pet znanstveno-istraživačkih projekata:

  • istraživanju i razvoju vodikovog energetskog sustava u sprezi s obnovljivim izvorima energije (proračun projekta iznosi 3,25 mil. kuna, od čega je 2,3178 mil. kuna iz europskih fondova, pri čemu je za FESB namijenjeno 2,019 mil. kuna)
  • upravljanju vodom i toplinom i trajnošću membranskih gorivnih članaka (proračun projekta iznosi oko 0,8 mil. kuna)
  • sustavu automatizacije polimernih gorivnih članaka s prognoziranjem i upravljanjem stanja za poboljšanu pouzdanost i ekonomičnost (proračun projekta iznosi 3,27 mil. eura, od čega FCH JU daje 1,75 mil. eura, a FESB je od toga već dobio ili će dobiti 0,14 mil. eura)
  • pokretnim derivativnim energetskim sustavima (proračun projekta iznosi 3,5 mil. eura, od čega će FESB dobiti 83 750 eura)
  • golemim pobolšanjima automatizacije neonečišćujućeg prometa s produljenjem vijeka trajanja polimernih gorivnih članaka za vozila (proračun projekta iznosi 3,26 mil. eura, od čega će FESB dobiti 0,3 mil. eura).

Za kraj, treba napomenuti da je prof. Barbir jedan od vodećih svjetskih stručnjaka na području obnovljivih izvora, a posebice vodikove energije. Na njegovim projektima zaposleno je ili surađuje više od 20 stručnjaka i znanstvenika, a surađuje sa brojnim svjetskim tvrtkama poput Mercedesa, ALSTOM-a, Boscha i Končara. Prof. Barbir i njegovi suradnici ujedno su stalni sudionici na Međunarodnim znanstveno-stručnim savjetovanjima 'Energetska i procesna postrojenja' i Međunarodnim forumima o obnovljivim izvorima energije koji će se sljedeće godine održati 16. - 18.11. u Rovinju, a njihovi projekti redovito su prisutni i na stranicama časopisa EGE.