Američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Kohorst u Rijeci se susreo s gradonačelnikom Vojkom Obersnelom i županom Zlatkom Komadinom, te razgovarao među ostalim i o projektu gradnje LNG terminala za koji je rekao da se nada da će »najbolji projekt na kraju biti i realiziran«. On međutim nije progovorio o tome govori li o plutajućem ili kopnenom terminalu, nego je samo spominjao LNG terminal kao takav. "Svi se slažemo da je diverzifikacija dobave plina od strateškog interesa za ovaj dio Europe i ohrabrujemo Vladu da nastavi razgovore o tom projektu, pa i s ovdašnjom lokalnom zajednicom. Ako bude dogovorena prava cijena u pravo vrijeme, sigurni smo da će na kraju biti odabran i realiziran najbolji projekt" rekao je veleposlanik Kohorst u izjavi za medije nakon sastanka. Župan Zlatko Komadina je potvrdio u izjavi da je veleposlanik došao čuti kako napreduju razgovori Vlade s lokalnim vlastima u PGŽ-u na temu LNG-a, te je kazao da je kao župan imao priliku veleposlaniku izložiti poziciju županijske vlasti o tom projektu. "Svi se razumijemo da ni Hrvatska ni Primorsko-goranska županija nisu protiv projekta koji je od strateškog interesa, ali smo objasnili da je za lokalnu zajednicu veoma važno koja će tehnologija biti primijenjena kao najbolja za okoliš, kao i kakvi će biti ekonomski efekti za lokalnu zajednicu", kaže Komadina. Jučer su započela geotehnička istraživanja za LNG bunkering stanicu koja bi se mogla graditi u Petrolejskoj luci u sklopu nekadašnje rafinerija na Mlaki. Preko bunkering-stanice distribuirat će se oko 920.000 m3 LNG-a. Ta stanica služila bi za opskrbu brodova i kamiona plinom a ona je pilot-projekt i prva u nizu, a slične postaje predviđene su u Puli, Zadru, Šibeniku, Splitu, Pločama i Dubrovniku. Takva vrsta infrastrukture za alternativna goriva bitna je za realizaciju državnih niskougljičnih ciljeva u prometu, jer plin može služiti kao gorivo za brodove, teške kamione pa i za pogon lokomotiva. Dugoročno je plan napraviti bunkering stanice na Savi i Dunavu za potrebe riječnog prometa. LNG Hrvatska otvorila je ured u Omišlju, a vrlo brzo pojavio se plakat s prosvjednom porukom.