Na internetskoj stranici HEP-Plina dostupna je aplikacija Moj račun, namijenjena kupcima HEP-Plina.  Naime, HEP-Plin  koji prirodnim plinom opskrbljuje kupce na području Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, od danas svojim kupcima pruža novu uslugu - on-line uvid u stanje računa za prirodni plin, putem aplikacije Moj račun. Kako se navodi u priopćenju, nakon registracije kupci imaju mogućnost pregleda računa i uplata, ispisa zadnjeg računa, dostave očitanja brojila, pregleda očitanja i potrošnje u prethodnom razdoblju. Aplikacija je pregledna i jednostavna za korištenje. Usluga je dostupna 24 sata dnevno, a pristup aplikaciji Moj račun moguć je samo kupcima HEP-Plina.