Nakon što je za 13,4% porastao iznos koji je Japan platio u 2012. godini za uvoz plina, japanska vlada je odlučila promijeniti energetsku strategiju koja bi mogla promijeniti i način na koji se trguje plinom na svjetskom tržištu. Japan je najveći uvoznik ukapljenog prirodnog plina na svijetu i 2012. godine je platio 68 mlrd. dolara za uvezeni LNG. Japan je sada ponudio 11 mlrd. dolara u državnim garancijama privatnim tvrtkama koje same uvezu LNG iz SAD-a gdje su cijene povoljnije. Također, Japan se nastoji uključiti u američke trgovinske inicijative poput Prekopacifičkog partnerstva (TPP),  čime bi prema američkom zakonu dobio pravo na uvoz američkog plina. Procjenjuje se da bi jeftiniji američki LNG mogao sniziti japanski trošak za uvoz plina za oko 20%. Azijske zemlje i dalje plaćaju najskuplje za LNG. Stoga Japan nije jedina zemlja u Aziji koja traži niže cijene plina. Kina i Indija, koje su kao najveći svjetski uvoznici plina na drugom i trećem mjestu, također traže način da povećaju domaću proizvodnju plina i nađu nove putove za kupnju i uvoz jeftinijeg LNG-a, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.