Plinacro, operator hrvatskog plinskog transportnog sustava, nedavno je objavio rezultate snimanja bespilotnom letjelicom (dronom) oko 60 km trase magistralnog plinovoda Bosiljevo - Split, odnosno nepristupačnih ili teško pristupačnih dijelova plinovoda kojima plin preko Velebita stiže u Dalmaciju. Osim ispitivanja plinovoda na nepropusnost, pri tome je obavljeno i vizualno snimanje trase, što je zakonska obveza operatora transportnog sustava. 

Plinacro se time svrstao u vodeće hrvatske tvrtke po primjeni najnovijih tehničko-tehnoloških rješenja koja omogućuju bolji nadzor i rad plinskog transportnog sustava. 


Nedostupni dijelovi plinovoda postaju dostupni

Probno snimanje plinovoda dronom provedeno je 2019. godine na trasi plinovoda Ivanja Reka - Kutina duljine 5 km, nakon čega su Plinacrovi inženjeri s tvrtkom AIR-RMLD radili na usavršavanju softvera za snimanje, kako bi on u najvećoj mjeri bio prilagođen Plinacrovim potrebama. 

Time su dostupnima za ispitivanje nepropusnosti plinovoda postala i teško pristupačna mjesta poput gudura i kanjona rijeka te neprohodnih dijelova trase plinovoda prema Dalmaciji preko Velebita, gdje su za uobičajeni obilazak potrebni profesionalni alpinisti. Pored toga, snimanje je omogućilo vizualno utvrđivanje je li plinovod i dalje ukopan, postoji li erozija tla na trasi plinovoda, odvijaju li se radovi trećih stana na trasi i ima li nedozvoljene gradnje u koridoru plinovoda. Budući da u Hrvatskoj nisu rijetkost ilegalna gradnja i ostavljanje otpada u zaštićenom pojasu plinovoda, takav sustav nadzora osigurava pravodobno pokretanje preventivnih procedura i prijavu nedopuštenih radnji nadležnim ustanovama. 


Rješenje za budućnost

Tip bespilotne letjelice koja je korištena i u koju su ranije upisane koordinate plinovoda predviđenog za snimanje imala je autonomiju snimanja od 5 km, a dnevno može snimiti i 30 km trase. Analiza snimljenog materijala je pokazala da nema propuštanja plina, ali i da je na jednom dijelu trase izgrađena nedopuštena građevina, a na nekoliko mjesta uočeni su divlji deponiji otpada. 

Imajući u vidu sve to, za očekivati je da će trendovi nadzora plinovoda i njihovog zaštitnog pojasa sve više ići prema korištenju bespilotnih letjelica. Upotrebom takvih rješenja Plinacro će značajno osuvremeniti sustav redovnog održavanja transportnog sustava i približiti se samom vrhu u primjeni novih rješenja za ispitivanje propusnosti i nedopuštenih aktivnosti u zaštitnom pojasu plinovoda, izvijestio je njegov Ured za odnose s javnošću.