BH Gas lani je dovršio magistralni plinovod Zenica-Travnik, kojim se bosanski plinski sustav povezuje s hrvatskim. Plinovod je dužine 40 km, a trebao bi riješiti probleme opskrbe općina Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik. U tijeku je tehnički pregled plinovoda. 

Završetak plinovoda je samo jedna od faza projekta plinifikacije Srednjobosanskog kantona. Nakon toga slijedi dodjela koncesije za plin, što bi trebalo plin u konačnici dovesti do stanova. Zbog toga je Ministarstvo gospodarstva Srednjobosanskog kantona lani napravilo projekt Izgradnje distributivnog plinovoda i distribucije plina na području ovih općina. Kako su u prosincu naveli iz ovog Ministarstva projekt plinifikacije je od interesa za kanton, a njegovom realizacijom je predviđena izgradnja distributivne mreže za ove četiri općine. Vlada Srednjobosanskog kantona je napravila studije ekonomske opravdanosti, a u sklopu toga je napravljen idejni projekt distributivne mreže. Koncesija će se dodjeljivati putem javnog natječaja koji objavljuje Ministarstvo gospodarstva Srednjobosanskog kantona. Dodijelit će se na 30 godina godina po sistemu DBOT (Design, Bulid, Operate, Transfer) odnosno projektuj, izgradi, upravljaj, prenesi. Ipak, čini se da je trenutno sve ostalo na tom projektu, tako da će stanovnici ovih općina još dugo čekati da se ugriju na ovaj energent, javlja e-kapija.