BH-Gas je danas službeno primljen u članstvo Europske mreže operatora transportnog sustava prirodnog plina ENTSO-G. Za sada tvrtka će imati status promatrača u ovoj asocijaciji jer razloga što Bosna i Hercegovina nije članica EU. Dodatna korist se ogleda i u mogućnosti ostvarivanja podrške i pomoći ENTSO-G članovima u implementaciji obavezujućih dokumenata koji proizilaze iz Trećeg energetskog paketa. Cilj ENTSO-G-a je omogući suradnja između operatora transportnih sistema prirodnog plina širom Europe, te razvoj pan-Europske transportne mreže u skladu s ciljevima energetske strategije Europske Unije i Energetske Zajednice zemalja jugoistočne Europe. Trenutno je 45 kompanija - operatora plinskih transportnih sustava u punopravnom članstvu u ENTSO-G, dok je ukupan broj kompanija koje imaju status promatrača 7, uključujući BH-Gas. Na ovaj način u ENTSO-G je zastupljeno 27 zemalja članica Europske Unije, odnosno Energetske Zajednice zemalja JIE.