BH-gas zatražio je od Vlade FBiH povećanje cijene plina od 20,12%. Glavni direktor BH-Gasa Adnan Kreso rekao je da je prošle godine cijena plina bila 20% niža od nabavne, što je prevaljeno na trošak te tvrtke. "Takvu situaciju više ne možemo imati jer je upitna likvidnost tvrtke", rekao je. Ta se tvrtka u bankama već zadužila za 5,5 milijuna eura kako bi dobavljačima platila plin, piše Business.hr.