Uprava BH-Gasa dostavila je Nadzornom odboru Društva prijedlog za smanjenje cijene plina za sve potrošače za više od 14%, s primjenom od 1. siječnja 2016. Iz Uprave BH-Gasa priopćeno je da očekuju da će NO prihvatiti prijedlog i proslijediti ga Vladi Federacije BiH na usvajanje i donošenje konačne odluke. Također, očekuju da će se sniženje cijena u istom postotku odnositi i na krajnje potrošače, građane Sarajeva. Direktor lokalnog distributera "Sarajevogasa" Nihada Glamoč izjavila je da je sigurno da će u narednom periodu biti snižena cijena plina za potrošače. "Još nismo dobili nikakvu obavijest niti odluku. Sniženje nabavne cijene plina odobrava Vlada Federacije BiH na prijedlog Nadzornog odbora `BH Gasa`", rekla je Glamoč za sarajevsko "Oslobođenje". Ona smatra da bi moguće sniženje nabavne cijene plina moglo biti 10%.