Dva nova ležišta metanskih hidrata, koja stručnjaci smatraju potencijalno novom generacijom goriva, otkrivena su u Japanu.
Prema istraživačima, ležišta se nalaze nekoliko metara ispod dna u Japanskom i Ohotskom moru. Oba nalazišta nalaze se u dijelovima mora koja pripadaju Japanu, javlja ruski portal 'Voice of Russia'.