Američka tvrtka Noble Energy je objavila da postoje znatne rezerve prirodnog plina u vodama kod otoka Cipra koje su pod nadležnošću međunarodno priznate ciparske vlade. Prema njezinim procjenama, istraživanja upućuju da bi rezerve mogle iznositi 140 - 230 mlrd. m3 plina. Nalazište se nalazi 185 km južno od Cipra, u blizini izraelskog polja Leviathan koje se procjenjuje na 480 mlrd. m3, javlja turski dnevnik 'Today's Zaman'.