Skupština Gradske plinare Zagreb imenovala (GPZ) je Tomislava Mazala za direktora/člana Uprave, priopćio je GPZ u ponedjeljak. Mazal je imenovan na razdoblje od četiri godine, a mandat mu teče od danas. Tomislav Mazal diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. godine radio je u Uredu za Odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, a 2008. godine zapošljava se u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva kao savjetnik ministra i glasnogovornik ministarstva. Nakon toga bio je predsjednik nadzornog odbora Đuro Đaković Holdinga te član, a potom i predsjednik uprave. Nakon odlaska bivše direktorice Tihane Colić bila su provedena i dva natječaja za novog direktora. Prvi je bio objavljen uoči Božića i Nove godine i, unatoč kratkom roku, javila su se četiri kandidata, no nitko nije zadovoljio pa je 25.1.2019. raspisan novi na kojem je uvjete zadovoljio gosp. Mazal.